Sola Atelier

Rikssamlingsjubileet 2022

Kunstpause i Sola sentrum 2021

Jubileumsutstilling
Sola Atelier 40 år i 2019
Ordfører åpner utstillingen

 

Vårutstilling 2018

 

Tall Ships Races Tananger Havn

 

Høstutstilling 2018

 

Vårutstilling 2017