The 1. Commandment Matthew 22:36-37 Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. «Mester, hva er det største budet i loven?» Jesus sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. (Matteus 22:36-37)