Robert De Niro "The hearing ear and the seeing eye are equally the Lord's work." (Proverbs 20:12) «Øret som hører og øyet som ser, det er Herren som har dannet dem begge.» (eBibelen – Guds Ord)