Bestill en karikatur

• Send 2-3 foto av personen/e som skal karikeres synlig øyefarge, smil og hele hodet må vises. God bildeoppløsning • Foto av detaljer du vil ha med (sted, ting) • Alle nødvendige opplysninger gis i forkant • Du mottar grovskisse først, for å verifisere at alle detaljer er med, og at likheten er bra • Ved godkjenning av grovskissen, inngås bindende avtale, og jeg ferdigstiller tegningen • Resultat gis på epost, sammen med betalingsopplysninger • Ved betaling, sendes karikaturen • Foto slettes etter endt oppdrag!