ehp.no

06/01/20
ehp.no - Elisabet Holmgard Pedersen. påtar seg karikatur-, maleri- og illustrasjonsoppdrag. Grafiker 4-årig (svennebrev). Visuell kommunikasjon og markedsføring 3 årig. Det Frie Kunstakademi 4 år, Kunstskolen i Rogaland 2-årig. Ansatt som mac-operatør i flere år. Diverse Workshops – Elisabet Holmgard Pedersen – ehp.no undertakes caricature-, painting- and illustration commissions. Graphic designer (journeyman) 4 years. Visual communication and marketing 3 years. The Free Academy of Arts 4 years and The School of Art in Rogaland 2 years. Employed as mac operator for several years. Various workshops.