Artist ehp.no

25/06—20/10/19
Artist ehp.no - Kunstner Elisabet Holmgard Pedersen. ehp.no tar karikatur-, maleri- og illustrasjonsoppdrag. Grafiker 4-årig (svennebrev). Visuell kommunikasjon og markedsføring 3 årig. Det Frie Kunstakademi 4 år, Kunstskolen i Rogaland 2-årig. Ansatt som mac-operatør i flere år. Diverse Workshops – Elisabet Holmgard Pedersen – Artist ehp.no undertakes caricature-, painting- and illustration commissions. Graphic designer (journeyman) 4 years.Visual communication and marketing 3 years. The Free Academy of Arts 4 years and The School of Art in Rogaland 2 years. Employed as mac operator for several years. Various workshops.