Artist ehp.no

Elisabet Holmgard Pedersen, kunstner. Jeg tar karikatur-, maleri- og illustrasjonsoppdrag. Solid kompetanse. 4 år yrkesutdannelse grafiker (svennebrev). 3 år visuell kommunikasjon og markedsføring. 2 år på Kunstskolen i Rogaland. Ansatt som mac-operatør i flere år. Diverse Workshops – Elisabet Holmgard Pedersen, Artist. I do caricature, painting and illustration commissions. Solid competence. Four years of vocational education, graphic designer (journeyman). 3 years of visual communication and marketing. 2 years at School of Art in Rogaland. Employed as a mac-operator for several years. Various workshops.