Artist ehp.no

2019-03-22 13:50
Artist ehp.no - Elisabet Holmgard Pedersen, gjør karikatur-, maleri- og illustrasjonsarbeid på bestillinger. Solid kompetanse. 4 år yrkesutdannelse grafiker (svennebrev). 3 år visuell kommunikasjon og markedsføring. 2-årig Kunstskole. 1 år allmennfag. Ansatt som mac-operatør i flere år. Diverse Workshops med profesjonelle kunstnere. Elisabet Holmgard Pedersen, does caricature, painting and illustration work on orders. Solid competence. Four years vocational education graphic designer (journeyman). 3 years of visual communication and marketing. 2-year art school. 1 year general subject. Employed as a mac operator for several years. Various workshops with professional artists.